Tag Archives: Michael Bach Kjeldsen Elkjær

Trafik fra subdomæner og underfolder på hoveddomæne i samme Google Analytics-profil

Trafik fra subdomæner og underfolder på hoveddomæne i samme Google Analytics-profil

Jeg har en lille GA filter-udfordring:

Jeg har en profil, hvori jeg ønsker at inkludere trafik fra udvalgte subdomæner samt en underfolder på hoveddomænet. Således:

sub1.domæne.dk/*

sub2.domæne.dk/*

sub3.domæne.dk/*

www.domæne.dk/folder/*

Jeg har forsøgt mig med diverse RegEx’er men må erfare, at jeg stadig har langt endnu. Isoleret set fungerer følgende filtre:

– sub1\.domæne\.dk|sub2\.domæne\.dk|sub3\.domæne\.dk (Filtertype: Inkluder / filterfelt: Hostname)

– ^/folder/ (Filtertype: Inkluder / filterfelt: Forespørgsels-URI)

… men tilføjer jeg begge filtre i samme profil, annullerer de hinanden på kryds og tværs.

Hvordan hulen løser jeg den, så den smider trafikken fra både subdomæner og underfolder på hoveddomæne, ind i den samme profil?