Fedt projekt – hvis du er ord- eller kodenørd!

Originally shared by Toke Eskildsen

For en måneds tid siden stillede Steven Snedker en udfordring: Med ordkvadrater som

HUN

ARA

LET

Kan man bevise at man ikke kan nå højere end en 5’er eller 6’er?

Før jeg nåede helt så langt fik jeg lavet et enkelt eksempel på et 8×8 kvadrat, som udløste det smukke glas der er vist her ved indlægget. Tak, Steven. Det der med “herre” var nu noget ufortjent, så der blev arbejdet videre.

Mere pusleri og en ordbog fra Dansk Sprognævn senere er svaret at man godt kan bevise hvor grænserne for ordkvadrater går, hvis ellers man holder sig til en fast ordbog: Man tæller blot samtlige gyldige kombinationer. Størst mulige kvadrat er 8×8 bogstaver. Dem er der præcis 2.145 af, hvis man benytter Retsskrivningsordbogen 2001. Den størrelse der er flest af er 5×5, med 145 millioner gyldige kvadrater.

Vil man have pæne ordkvadrater hvor alle ordene er unikke og der er mindst én korrekt diagonal, er der noget færre gyldige. Der er ingen af størrelse 8×8 og kun 6 af størrelse 7×7. For at gøre det værre kan løsningerne transponeres (søjler og rækker ombyttes), så der er reelt kun 3 af de gode løsninger, hvoraf 2 er næsten ens. Men okay, det var heldigt at der trods alt var nogen af størrelse 7×7.

opkomst

provoer

poderne

everten

fonders

rederne

anelses

skifers

toneren

ordrige

lagenes

plyndre

rederen

ertsers

skifere

toneren

ordrige

lagener

plyndre

rederen

ertsers

Interesserede kan se den komplette tabel på http://ekot.dk/programmer/Ordkvadrat/

Hi, I’m xirb

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *