Christian Brix

Love skal ikke baseres på befolkningens luner og enkeltsager

Love skal ikke baseres på befolkningens luner og enkeltsager

– MEN uanset hvor meget jeg prøver at se nuancer, så kan jeg ikke rigtig få øje på dem – kun en helt grotesk situation/prioritering/forvaltning af lovene: 

Læs:

http://tomjensen.blogs.berlingske.dk/2013/11/12/skolepige-udvist-bodler-ikke-udvist/

Særligt følgende sektioner, synes jeg rammer problemet 100,00% præcist:

“Centralt i afgørelsen af begge sager er altså spørgsmålet om tilknytning til Danmark. Her vurderes det, at Im og hendes mor – trods det at de er velintegrerede – har en mindre tilknytning til Danmark, mens det for de tre dømte brødres vedkommede vurderes, at de har en større tilknytning til Danmark, selv om de har excelleret i middelalderlig såkaldt æresvold, som vist ingen kan påstå har nogen særlige danske karakteristika. Anklagemyndigheden havde da også krævet dem udvist.

Altså virker det om om, vurderingen af tilknytningen enten foregår i flæng eller i praksis er en slags mekanisk størrelse, uafhængig af omstændighederne i øvrigt hos de mennesker, hvis skæbne er til vurdering. Uanset om de har gjort sig anstrengelser for at blive en del af det danske samfund eller ej. Uanset om de ligger samfundet til last. Uanset om de har ageret som gode borgere eller som feje forbrydere.”

http://tomjensen.blogs.berlingske.dk/2013/11/12/skolepige-udvist-bodler-ikke-udvist/

Hi, I’m xirb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *