Havde en samtale med Robert Hendel (tror det er den rigtige) om nedenstående metode til at markedsføre sig selv som politiker vha. at få andre til at spamme på FB.

Det er sikkert også relevant at dele her, for man skal da være opmærksom på, at det jvf. Forbrugerombudsmændene i Skandinavien er at betragte som spam.

Foregår spam pr. email koster det 500 spir pr. afsendt post, så mon ikke det kan risikere at blive dyrt for den gode kommunalpolitiker?

Forbrugerombudsmandens holdning: http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/Sociale-medier

#kv13   #kommunalvalg   #spam  

https://pbs.twimg.com/media/BWeyi6PIAAAVpe0.png:large

Hi, I’m Morten Madsen

5 Comments

  1. Eller også tager jeg fejl:

    “Efter beregningsmodellen gives der en bøde på 10.000 kr. for overtrædelser af § 6 ved udsendelse af indtil 100 uanmodede e-mails, sms’er telefaxer mv. Sendes der over 100 uanmodede mails, telefaxer eller sms’er, udmåles der som udgangspunkt en bøde på 100 kr. pr. overtrædelse. (Fx 14.000 kr. for 140 uanmodede mails) Fastsættelse af straffen vil dog som altid bero på en konkret vurdering af sagens omstændigheder. Beregningsmodellens bødeniveau vil derfor kunne fraviges i op- eller nedadgående retning alt efter, om der foreligger skærpende eller formildende omstændigheder.”

    http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/Spamvejledning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *